segunda-feira, outubro 15, 2007


Una polla xica

Una polla xica, pica pellarica, camatorta i becarica va tenir sis polls xics, pics, pellarics, camatorts i becarics.
Si la pata no hagués sigut xica, pica, pellarica, camatorta i becarica, els sis polls no hagués sigut xics, pics, pellarics, camatorts i becarics.

Nenhum comentário: