domingo, outubro 12, 2008
Tu dius
Tu dius que és solament amica rés més. Pero per mi tu, estás sempre. És aixó.

Nenhum comentário: